Sporten en bewegen is goed, zeker voor iemand die te maken krijgt met een hersenaandoening.

Een jaar geleden zijn Tennisvereniging Griffensteyn en Naburen gestart met het organiseren van gezellige en sportieve tennismiddagen voor deze doelgroep. Dit is een groot succes en wekelijks wordt er enthousiast getennist op de vrijdagmiddag.

Vanaf 2 december 2022 starten we daarnaast ook met wandelen. We ontmoeten elkaar om 13.30 uur bij de kantine van Tennisclub Griffensteyn. Vanaf hier maakt de groep een wandeling van ongeveer 3 km, voorbereid door een van de vrijwilligers. Doordat de tennisclub aan het buitengebied grenst, kunnen we mooie wandelingen maken. Na afloop van de wandeling drinken we nog een kop koffie en gaat iedereen weer naar huis.

Naasten van mensen met dementie die gaan wandelen, zijn heel erg welkom om mee te komen. Zij kunnen ofwel mee wandelen, ofwel andere naasten ontmoeten in de kantine van de tennisclub. Daar kunnen ervaringen gedeeld worden. De ervaring leert dat dit heel waardevolle ontmoetingen zijn.

Aanmelden hoeft niet, maar mag natuurlijk wel!

Heb je vragen, neem contact op!

We hopen jullie op de vrijdagen te ontmoeten!

Sarah