Sinds september 2021 zijn de mensen van Naburen niet meer weg te denken van Bezoekerscentrum De Boswerf.
Schuren, schilderen, blad harken, egaliseren, overwoekerende planten in toom houden, vegen, schoonmaken, heggenvlechten, kinderactiviteiten voorbereiden… Allemaal klussen die de mensen van Naburen (mensen met en zonder dementie) uitvoeren voor De Boswerf. Zowel beide partijen zijn blij met deze samenwerking. Zo kunnen mensen met dementie uit Zeist van betekenis blijven in de maatschappij en neemt Naburen De Boswerf werk uit handen. Bovenal is De Boswerf een heel hartelijke plek waar de mensen van Naburen zich maar al te graag inzetten. 

Om deze betekenisvolle samenwerking te verstevigen zijn de samenwerkingsafspraken op 27 februari feestelijk ondertekend door locatiecoördinator Nikki Mousset van De Boswerf en bestuurder Sarah Verkruijssen van Stichting Naburen.