Groepen van Naburen zetten zich al twee jaar als vrijwilligers in bij verschillende maatschappelijke organisaties. Door de aard van het dagprogramma sluiten voornamelijk mensen aan die lichamelijk vitaal zijn. Een deel van deze mensen is op jonge leeftijd geconfronteerd met dementie of niet aangeboren hersenletsel (NAH). Als we met elkaar aan de slag of op pad zijn, dan doet leeftijd vaak niet zo ter zake.

 

In totaal zijn er een heel aantal jonge mensen met dementie betrokken bij Naburen. We spreken over jong-dementie wanneer de dementie zich uit voor het 65ste levensjaar. Door de jonge leeftijd spelen ook (gedeeltelijk) andere vraagstukken voor individuen in het omgaan met de dementie; denk aan de actieve ouderrol, het verschil met leeftijdsgenoten en omgaan met een veranderende toekomstbeeld. Om hier goede aandacht voor te hebben, is Naburen per september 2023 gestart met een dagprogramma specifiek voor deze doelgroep; jonge mensen met dementie.

Op woensdag ontmoet deze groep mensen elkaar op Natuurplaats Binnenbos in Driebergen. Hier starten we met koffie en thee, waarna uiteengegaan wordt in groepen; mensen die graag de handen uit de mouwen steekt op het landgoed en mensen die graag een wandeling maken in de buurt. Als er specifieke andere interesses zijn bij mensen zoeken we gezamenlijk naar een passende invulling in de ochtend.
Wanneer de behoefte bestaat bij deelnemers aan een periodieke gespreksgroep onder leiding van een gespecialiseerde psycholoog zal dit ook in de ochtend plaatsvinden.
Na het ochtendprogramma (wandelen, werken, gesprek, of iets wat bij de individuen past), lunchen we met elkaar. Na de lunch trekken we gezamenlijk de wandelschoenen aan, maken een wandeling en ronden de dag af op een terrasje. Daarna wordt iedereen weer thuisgebracht.

 

Net als iedere dag die we starten op een nieuwe locatie, zullen we ook deze dag starten tot eind 2023. Dan evalueren gezamenlijk of dit programma beantwoord aan de vraag die speelt bij jonge mensen met dementie.

 

Wil je meer weten over dit programma, neem dan contact op!