Inspraak

Inspraak deelnemers/naasten
Om de ondersteuning van Naburen goed aan te laten sluiten bij mensen met dementie, vormen we een deelnemers- en naastenraad. Deze raad komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar zodat we het reilen en zeilen op de dagen die Naburen organiseert continu blijven verbeteren.

Inspraak vrijwilligers en medewerkers
Naast de deelnemers- en naastenraad, wordt in 2021 ook een vrijwilligers- en medewerkersraad vorm gegeven.

Klacht of compliment
Mocht je een opmerking hebben over de gang van zaken binnen Naburen, of mocht iets je niet aan staan, neem alsjeblieft contact op met een van de medewerkers of de bestuurder. We gaan hierover graag met je in gesprek!

Mochten u er met de medewerker gezamenlijk niet uitkomen, dan kan je een klacht indienen, door gebruik te maken van het klachtenformulier. We zullen de klacht serieus nemen en gaan onder begeleiding van het bestuur met alle betrokkenen in gesprek.

Mochten we er met elkaar niet uitkomen, dan zijn er nog verdere stappen te ondernemen. Deze stappen vind je terug in onze klachtenregeling.