Inspraak

Inspraak deelnemers/naasten
Om de ondersteuning van Naburen goed aan te laten sluiten bij de deelnemers, evalueren we ieder half jaar gezamenlijk hoe men vindt dat de dagen verlopen. Daarnaast bespreken we de ervaringen tijdens de evaluatie gesprekken met deelnemer en naasten. Jaarlijks wordt een (waar wenselijk anonieme) tevredenheidsmeting uitgevoerd onder deelnemers en naasten.

Inspraak vrijwilligers en medewerkers
Vrijwilligers en medewerkers denken actief mee over het reilen en zeilen binnen Naburen. Daarnaast wordt ook jaarlijks een (waar wenselijk anonieme) tevredenheidsmeting onder vrijwilligers en medewerkers uitgevoerd.

Klacht of compliment
Mocht je een opmerking hebben over de gang van zaken binnen Naburen, of mocht iets je niet aan staan, neem alsjeblieft contact op met een van de medewerkers of de bestuurder. We gaan hierover graag met je in gesprek!

Mochten u er met de medewerker gezamenlijk niet uitkomen, dan kan je een klacht indienen, door gebruik te maken van het klachtenformulier. We zullen de klacht serieus nemen en gaan onder begeleiding van het bestuur met alle betrokkenen in gesprek.

Mochten we er met elkaar niet uitkomen, dan zijn er nog verdere stappen te ondernemen. Deze stappen vind je terug in onze klachtenregeling.