Leren en doorontwikkelen

Wij willen medewerkers toerusten op het werken binnen Naburen. Hiervoor bieden we maandelijkse intervisie aan, waarbij we situaties die zich voor hebben gedaan bespreken en na willen denken hoe we deze situaties op kunnen pakken door dicht bij de visie te blijven. Daarbij nodigen we periodiek experts uit, en bezoeken we collega-organisaties om te kunnen blijven leren en ontwikkelen.

Vrijwilligers bieden we twee keer per jaar een moment van toerusting. Deze toerusting zal met name gericht zijn op de dementie en hoe om te gaan met bepaalde situaties. De inhoud van de toerusting wordt in samenspraak met de vrijwilligers ontwikkelt.

samen buiten aan het werk