Leren en doorontwikkelen

Het werken bij Naburen vraagt specifieke ondersteuning, handelend vanuit de visie van Naburen. Soms is dit met de handen op de rug, soms arrangerend of voorwaarden scheppend en in andere gevallen meewerkend zodat mensen een voorbeeld hebben. Door training en intervisie worden begeleiders en vrijwilligers toegerust om de begeleiding te bieden.

Er zijn twee keer per jaar specifieke vrijwilligersbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn met name gericht op de aandoening dementie en hoe om te gaan met bepaalde situaties. De inhoud van de toerusting wordt in samenspraak met de vrijwilligers ontwikkelt.