Meer tuin, meer mens

Naast onze gemeenschap Naburen op de boerderij, werken we samen met Groendoeners om mensen met dementie ook een alternatieve manier van maatschappelijke betrokkenheid te bieden.
Samen met Ferdinand Verboom kun je meewerken in het Zeister project ‘Meer tuin, meer mens.’ In het project worden tuinen opgeknapt van mensen die dat zelf om uiteenlopende redenen niet meer (helemaal) zelf kunnen.
Alle betrokkenen zijn erg enthousiast over het project! Een deelnemer zei na de eerste keer dat hij mee had gedaan: “Eindelijk ontmoet ik eens andere mensen.” Dat is een belangrijk aspect. We doen het werk met een heel gevarieerde groep mensen: professionals, vrijwilligers met en zonder dementie en de bewoners zelf. Op die manier staan mensen met dementie midden in de maatschappij.

Voor de deelnemers is het ook heel prettig om iets nuttigs te doen. Door hun handen uit de mouwen te steken helpen ze andere mensen. Dat is goed én voelt goed. Daarvoor hoef je niet eens per se groene vingers te hebben. Een deelnemer zei eens terwijl hij aan het harken was: “Eigenlijk houd ik helemaal niet van tuinieren, maar het voelt goed om me weer eens nuttig te maken.”

In de periode september tot en met december 2020 hebben we acht tuinen opgeknapt. Er hebben zes mensen met dementie mee gewerkt. Momenteel werken we op woensdagochtend in de tuinen. We zijn meestal drie of vier ochtenden/weken bezig met een tuin. Wanneer een tuin klaar is, gaan we weer ergens anders aan de slag. Deelnemers komen op eigen gelegenheid naar het adres waar we aan het werk zijn. Er is altijd een professionele begeleider aanwezig.

Lijkt het je leuk om je op deze manier in te zetten voor de gemeenschap, neem dan contact met ons op!

Wat: in de tuin werken
Waar: Zeist
Wanneer: elke woensdagochtend van 9:00-12:30