Missie en visie

Missie

Naburen gelooft in het positieve effect van wederzijdse betrokkenheid, zowel op elkaar als de maatschappij, op de ervaren levensvreugde. Dit effect geldt voor iedereen, ongeacht de situatie waarin een ieder zich bevindt. Wij vinden dan ook dat er voor mensen met dementie een plek moet zijn waarin het van betekenis zijn voor elkaar en voor de maatschappij het uitgangspunt is. Dit kan alleen wanneer oprecht naar elkaar gekeken wordt vanuit een gelijkwaardige positie; niet de dementie, maar de mens staat voorop.

Visie

Wij bieden mensen met dementie en vrijwilligers een dag waarin een ieder tot zijn recht komt. Een dag waar de mens, in plaats van de aandoening voorop staat en een ieder van betekenis is en blijft; voor elkaar en voor de maatschappij.

Waarom de naam ‘Naburen’?

In het oosten van het land bestaat een typische term die nergens anders in het land gebruikt wordt; ‘Noaberschap’. Dit nabuurschap, naar het Nederlands vertaald, duidt op een gelijkwaardige, sociale gemeenschap waarin mensen betrokken en begaan met elkaar zijn en in de praktijk ook samenwerken om klussen gedaan te krijgen. Dit is precies wat we met de gemeenschap willen bereiken; Een gelijkwaardige gemeenschap van kleurrijke mensen die betrokken op elkaar is en met elkaar betekenis heeft voor de samenleving!