Recent is de dementie monitor gepresenteerd. In een jaarlijks onderzoek naar de ervaring rondom de zorgverlening, worden naasten van mensen met dementie bevraagd over hun ervaringen. Als samenleving hebben we er allemaal belang bij wanneer mensen met dementie lang thuis blijven wonen; als je dementie hebt blijf je het liefst zo lang mogelijk in je eigen omgeving; als naaste wil je zo lang mogelijk je geliefde bij je in de buurt houden; als maatschappij is het thuis blijven wonen van mensen met dementie het duurzaamst.
Wie is de steunpilaar waar we allemaal op rekenen zodat iemand zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen? Jawel hoor, de naaste familie, ook wel de mantelzorger zoals de familie of partner in de zorg-wereld genoemd wordt. We moeten ons met elkaar dus inzetten om deze naasten zo veel mogelijk te ondersteunen.

Uit de mantelzorg monitor blijkt dat naasten van jonge mensen met dementie zich relatief vaak ‘zeer zwaar belast’ of ‘overbelast’ voelen (22% van de naasten van jonge mensen met dementie, ten opzichte van 14% van de naasten betrokken bij de totale groep naasten van mensen met dementie). Ook blijkt dat groepsactiviteiten voor jonge mensen met dementie als noodzakelijk worden ervaren om de situatie thuis vol te houden. Daar ligt daar dan ook een sleutel om de ervaren druk te verminderen.

Wat ziet het ‘Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd’ als passende activiteiten? Passende activiteiten voor deze doelgroep zijn betekenisvolle activiteiten waar mensen mee blijven doen in de maatschappij! Laat dat precies zijn waar wij mee bezig zijn!!!
Omdat er nog zo veel te genieten, te geven en te delen valt!
Link naar de uitkomsten van Mantelzorg bij dementie op jonge leeftijd (onderdeel van de Dementiemonitor Mantelzorg 2020).