Wat was het weer een feestje, afgelopen 28 juni op de Boswerf: Het Naburen zomerfeest!

Twee keer per jaar organiseren we als Naburen een feestelijke ontmoeting tussen alle vrijwilligers, naasten, familieleden, deelnemers en medewerkers. We hebben weer genoten van een prachtig samenzijn, mooie gesprekken en heerlijk eten. Bij Naburen bouwen we aan vertrouwen en groeien er vriendschappen. We bouwen een brug tussen mensen met dementie en de rest van de samenleving, door midden in de samenleving vrijwilligerswerk te doen.