Organisatie

Stichting Naburen en Biologisch melkveebedrijf De Bonte Parels realiseren gezamenlijk de gemeenschap ‘Naburen op de Bonte Parels’. Dit is de eerste gemeenschap die gestart wordt. Met deze eerste ervaring, willen we een vergelijkbaar concept opzetten op andere locaties, zodat we meer mensen met dementie een goede dag kunnen bezorgen!

Stichting Naburen

Sarah Verkruijssen is bestuurder van Stichting Naburen en de trekker van dit initiatief. Sarah heeft ruime ervaring in de zorg voor mensen met dementie. Na haar studie Gezondheidswetenschappen, heeft zij zich continu ingezet om de zorg voor mensen met dementie te optimaliseren. Zowel van achter het bureau als in de praktijk als casemanager voor mensen met dementie.

Na vijf jaar als beleidsadviseur veel verschillende projecten te hebben begeleid, bleef haar visie op goede zorgverlening schuren met wat ze in de reguliere verpleeghuiszorg tegenkwam. Daarom heeft ze een netwerk van deskundigen om zich heen verzameld en heeft ze Naburen in het leven geroepen.
Voor het project ‘Meer tuin, meer mens’, werken we samen met Ferdinand Verboom van Groendoeners.

Samenwerkingen

Per locatie werken we nauw samen met de eigenaar of verantwoordelijke voor de locatie. De doelstelling is dat de betrokkenheid van Naburen niet alleen van waarde is voor mensen met dementie, maar ook dat Naburen de locatie iets kan bieden.

initiatiefnemers Christianne en Sarah

Adviesraad/ Raad van toezicht

Om ons heen staat de adviesraad met experts op alle facetten rond het starten van een nieuw zorginitiatief. Deze adviesraad zal in de loop van 2021 de vorm krijgen van een Raad van Toezicht. De volgende personen hebben zitting in deze raad:

  • Yvonne Kappers (Zorginhoud)
  • Pieter Klein (Personeel en organisatie)
  • Victor van der Horst (Financiën)

Raad van toezicht leden zijn onbezoldigd.

Kwaliteit

Naburen werkt dagelijks aan het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en aandacht. Om ons hierin scherp te houden, werken we toe naar een kwaliteitskeurmerk.

Samen met deelnemers en medewerkers hebben wij een beleids-kwaliteitsplan gemaakt. In ons kwaliteitsplan lees je meer over de kwaliteit die we nastreven.