Organisatie

Stichting Naburen is opgericht in juni 2020 en richt zich op het bieden van maatschappelijke participatie voor mensen met dementie. Door aanwezig te zijn op locaties, midden in de maatschappij, dragen we bij aan een positieve beeldvorming over dementie en dragen we ons steentje bij aan een dementie-inclusieve samenleving.

Wie werken er bij Naburen?

Sarah Verkruijssen
Ik ben Sarah Verkruijssen en ben de bestuurder van Stichting Naburen. Sinds 2007 zet ik mij in om de zorg voor mensen met dementie te optimaliseren, vanuit het onderzoek, de praktijk en via beleid. Omdat ik in het verleden merkte dat het lastig was een passende daginvulling te vinden voor actieve mensen met dementie, heb ik het initiatief genomen om dat te initiëren! Inmiddels zijn we alweer ruim een jaar op weg om mensen met dementie groepsgewijs te verbinden aan maatschappelijke organisaties. Door de positiviteit die dit oplevert, haal ik enorm veel voldoening uit mijn werk! Want met elkaar is er zo veel te genieten, te geven en te delen en dat is waar ik als mens enorm blij van word!

Ricky Joore-Daems

Sinds begin maart werk ik bij Naburen. Graag stel ik me aan jullie voor. Ik ben Ricky Joore-Daems, getrouwd, moeder van drie kinderen. Ik ben Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en heb de afgelopen 10 jaar vooral gewerkt bij oudere mensen thuis, die extra hulp nodig hadden. Ik heb het als een voorrecht ervaren zo dichtbij en intiem te mogen zijn bij deze mensen in een kwetsbaar en vaak ook laatste deel van hun leven. 

In mijn werk zie ik het steeds als een uitdaging om de mens achter zijn beperking echt te ontmoeten. Dit past precies bij mijn motto: ‘Mens-met-de-mens-zijn’. Vanuit vertrouwen sta ik open om te kijken wat er op mijn pad komt. Zo nam ik eind januari afscheid van twee cliënten en had ik even geen werk.  Ik had het voornemen mezelf de tijd te geven en te ontdekken hoe ik verder wilde….en toen kwam Naburen op mijn pad. Ik werd meteen enthousiast van dit concept. 

Ik werk er nog maar kort maar geniet van elke dag dat ik werk. Het mens met de mens zijn, focussen op wat men kan en wil. En wat fantastisch dat we samen als groep bijdragen aan sociaal maatschappelijke projecten. Daar wordt je echt blij van!

Naburen, omdat er zoveel te genieten, te geven en te delen valt! Er is geen woord van gelogen. We maken er iedere keer weer een feestje van met elkaar en we bieden ook een luisterend oor waar nodig. Dat Naburen mag groeien en het concept navolging krijgt! Er zijn zoveel mooie mensen die hier baat bij hebben. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. 

Albertine Bruggink-Kortlandt 

Ik ben Albertine Bruggink – Kortlandt, ik woon in Zeist, getrouwd met David en moeder van 3 meiden. Ik heb gewerkt als activiteitenbegeleider, later als coördinator van dagbestedingsprojecten en mantelzorgondersteuner. Sinds kort werk ik bij Naburen met heel veel plezier. Dit plezier haal ik uit het contact met elkaar, het plezier en de fijne gesprekken. Om midden in de maatschappij er voor elkaar te kunnen zijn, deze wederkerigheid maakt me blij. In mijn vrije tijd ben ik graag op verschillende manieren creatief bezig, hou van koken, ga graag naar het theater met vrienden en als ik een momentje voor mezelf kan vinden, duik ik graag op de bank met een kop thee en een lekker boek.

Margriet Leonard-Smits

Ik ben Margriet en woon samen met Erik in Bunnik. Een tijdje geleden las ik over het prachtige Naburen-initiatief dat Sarah vorig jaar is gestart. Daar wilde ik meer van weten … en graag een steentje aan bijdragen. Heel fijn dat ik dat sinds april ook daadwerkelijk mag doen! Ik geef trainingen over het omgaan met dementie, met als doel dat zoveel mogelijk mensen weten hoe ze goed kunnen omgaan met mensen met dementie. Maar ook dat ze daadwerkelijk iets voor mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen betekenen in het dagelijkse leven. Mijn andere passie is werken als hovenier en tuinontwerper met hart voor groen én hart voor mensen met dementie. Bij Naburen combineer ik deze twee liefdes met veel plezier. 

Elke dag op stap met Naburen is een waardevolle dag: lekker samen buiten bezig zijn in de bloementuin of de bloemenkassen en een ontspannen wandeling in de middag. We bekijken met elkaar welke klussen we op een dag oppakken en houden rekening met elkaars wensen en mogelijkheden. Dat spreekt mij erg aan. Kijken wat er wel kan en samen nuttig bezig zijn. Nuttig én aangenaam. Want er is volop tijd om samen te praten, te delen en ook plezier te hebben. We vormen met elkaar echt een team. In de tijd dat ik bij Naburen werk, heb ik al heel wat mooie mensen beetje bij beetje leren kennen… een voorrecht!

Hannina Boers

Ik ben Hannina Boers en woon met mijn man en twee kinderen in Zeist. Jaren werkte ik als muziektherapeut in verpleeghuizen, waar ik voornamelijk werkte met mensen met dementie, parkinson en afasie. In de alsmaar groter wordende organisatie voelde ik me steeds minder thuis.

Naburen kwam precies op het juiste moment op mijn pad. De kleinschaligheid, de betrokkenheid, de tijd en aandacht zorgen voor échte verbinding en dat is waar het wat mij betreft om draait. Het (levens)verhaal met elkaar delen en kijken naar mogelijkheden. Met veel plezier voeg ik me bij het team van Naburen!

Luuk van Dijk

Ik ben Luuk van Dijk, getrouwd met Grietje en woon in Hilversum, vader van twee kinderen die inmiddels al weer enige tijd geleden het ouderlijk huis hebben verlaten. Na een lange periode in het bedrijfsleven te hebben gewerkt heb ik enige jaren geleden een sabbatical genomen. In die tijd was ik ook de mantelzorger voor onze buurman, die leed aan dementie, en zijn partner. Ondanks dat dit niet altijd mee viel gaf mij dit veel voldoening. Dit heeft heeft mij doen besluiten
om na mijn sabbatical niet terug te gaan naar het bedrijfsleven en een overstap te maken naar de zorg.
Na enige tijd op een zorgboerderij te hebben gewerkt als activiteiten begeleider voor mensen met dementie, kwam ik in aanraking met Naburen. Het concept sprak mij meteen aan, kleinschalig, midden in de maatschappij en werkzaamheden op verschillende locaties.
Heb er dan ook niet lang over na hoeven te denken om de overstap te maken. En in de eerste weken dat ik er nu werk zijn mijn verwachting ook volledig waargemaakt.
Naast mijn werkzaamheden bij Naburen ben ik, als vrijwilliger, ook werkzaam als mentor bij de Stichting
Mentorschap Nederland en begeleid ik een aantal cliënten bij hun vragen en beslissingen over de zorg die zij nodig hebben.
In mijn vrijetijd speel ik hockey, zit achter het drumstel of ben aan het klussen.

Thekla Westra

Sinds maart 2023 werk ik bij Naburen. Ik ben getrouwd en heb 3 uitwonende kinderen. De laatste 10 jaar heb ik in een verpleeghuis gewerkt als verpleegkundig Specialist. Omdat ik steeds minder plezier in het werken binnen grote instellingen had, ben ik vroegtijdig gestopt met werken om van mijn pensioen te genieten. Tijdens mijn vrijwilligerswerk bij mijn tennisvereniging kwam ik in contact met Naburen. Ik werd enthousiast van de ruimte en aandacht die er voor elkaar is om het beste uit iedereen naar boven te halen. Daarnaast is Naburen een kleinschalig organisatie en is er een grote betrokkenheid op elkaar.
Op de dagen dat ik niet bij Naburen ben, ben ik mentor bij Mentorschap Midden- Nederland. Ook wandel ik graag met mijn hond en ga ik graag met mijn echtgenoot al fietsend of wandelend de natuur in.

Onze gouden vrijwilligers

Naast de betaalde krachten werken we met deze enthousiaste vrijwilligers. 

Tineke Reincke

Ik ben Tineke en ben sinds november 2021 op de donderdagen als vrijwilliger aanwezig bij Naburen. Ik help een deelnemer bij het bereiden van de soep, maar ben ook graag betrokken bij alle deelnemers die op de donderdag aanwezig zijn, dus ben dan ook geregeld elders op het terrein te vinden.

Wat ik leuk vindt aan het werken met Naburen is het kleinschalige, en het samen optrekken met mensen met dementie. De mens centraal zetten in datgene wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, in een ongedwongen sfeer en gezellige omgeving. Op deze manier kunnen mensen met dementie een goede bijdrage leveren aan onze maatschappij. Mij geeft het enorme voldoening en plezier om dit van dichtbij mee te maken en hier een steentje bij te dragen.

Samenwerkingen

Per locatie werken we nauw samen met een contactpersoon van de locatie. De doelstelling is dat de betrokkenheid van Naburen niet alleen van waarde is voor mensen met dementie, maar ook dat Naburen de locatie iets kan bieden.

Adviesraad

Om ons heen staat de adviesraad met experts op alle facetten rond het starten van een nieuw zorginitiatief. Deze adviesraad zal in de loop van 2022 de vorm krijgen van een bestuur. De volgende personen hebben zitting in deze raad:

  • Pieter Klein (Personeel en organisatie)
  • Victor van der Horst (Financiën)
  • Henk Anne Rijpma (Strategie)

Adviesraadleden zijn onbezoldigd.

Kwaliteit

Naburen werkt dagelijks aan het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en aandacht. Om ons hierin scherp te houden, werken we toe het kwaliteitskeurmerk ‘HKZ voor kleine organisaties’.

Samen met deelnemers en medewerkers hebben wij een beleids-kwaliteitsplan gemaakt. In ons kwaliteitsplan lees je meer over de kwaliteit die we nastreven.