Organisatie

Stichting Naburen is opgericht in juni 2020 en richt zich op het bieden van maatschappelijke participatie voor mensen met dementie. Door aanwezig te zijn op locaties, midden in de maatschappij, dragen we bij aan een positieve beeldvorming over dementie en dragen we ons steentje bij aan een dementie-inclusieve samenleving.

Wie werken er bij Naburen?

Sarah Verkruijssen
Sarah Verkruijssen is bestuurder van Stichting Naburen en de trekker van dit initiatief. Sarah heeft ruime ervaring in de zorg voor mensen met dementie. Na haar studie Gezondheidswetenschappen, heeft zij zich continu ingezet om de zorg voor mensen met dementie te optimaliseren. Zowel van achter het bureau als in de praktijk als casemanager voor mensen met dementie.

Na vijf jaar als beleidsadviseur veel verschillende projecten te hebben begeleid, bleef haar visie op goede zorgverlening schuren met wat ze in de reguliere verpleeghuiszorg tegenkwam. Daarom heeft ze een netwerk van deskundigen om zich heen verzameld en heeft ze Naburen in het leven geroepen.

Timo Westland
Ik ben Timo Westland. Sinds 8 jaar werkzaam in de zorg en sinds een jaar ook deels voor mijzelf aan het werk naast mijn vaste baan bij de boerderij van Bartimeus in Langbroek. Ik wilde graag wat meer zien en ervaren!

Via via ontmoette ik cliënten bij wie ik nu betrokken ben en werk met veel plezier bij stichting Naburen!

Ferdinand Verboom
Voor het project ‘Meer tuin, meer mens’, werken we samen met Ferdinand Verboom van Groendoeners.

Samenwerkingen

Per locatie werken we nauw samen met een contactpersoon van de locatie. De doelstelling is dat de betrokkenheid van Naburen niet alleen van waarde is voor mensen met dementie, maar ook dat Naburen de locatie iets kan bieden.

Adviesraad/ Raad van toezicht

Om ons heen staat de adviesraad met experts op alle facetten rond het starten van een nieuw zorginitiatief. Deze adviesraad zal in de loop van 2022 de vorm krijgen van een Raad van Toezicht. De volgende personen hebben zitting in deze raad:

  • Pieter Klein (Personeel en organisatie)
  • Victor van der Horst (Financiën)

Raad van toezicht leden zijn onbezoldigd.

Kwaliteit

Naburen werkt dagelijks aan het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en aandacht. Om ons hierin scherp te houden, werken we toe het kwaliteitskeurmerk ‘HKZ voor kleine organisaties’.

Samen met deelnemers en medewerkers hebben wij een beleids-kwaliteitsplan gemaakt. In ons kwaliteitsplan lees je meer over de kwaliteit die we nastreven.