Organisatie

Stichting Naburen is opgericht in juni 2020 en richt zich op het bieden van maatschappelijke participatie voor mensen met dementie. Door aanwezig te zijn op locaties, midden in de maatschappij, dragen we bij aan een positieve beeldvorming over dementie en dragen we ons steentje bij aan een dementie-inclusieve samenleving.

Wie werken er bij Naburen?

Sarah Verkruijssen
Ik ben Sarah Verkruijssen en ben de bestuurder van Stichting Naburen. Sinds 2007 zet ik mij in om de zorg voor mensen met dementie te optimaliseren, vanuit het onderzoek, de praktijk en via beleid. Omdat ik in het verleden merkte dat het lastig was een passende daginvulling te vinden voor actieve mensen met dementie, heb ik het initiatief genomen om dat te initiëren! Inmiddels zijn we alweer ruim een jaar op weg om mensen met dementie groepsgewijs te verbinden aan maatschappelijke organisaties. Door de positiviteit die dit oplevert, haal ik enorm veel voldoening uit mijn werk! Want met elkaar is er zo veel te genieten, te geven en te delen en dat is waar ik als mens enorm blij van word!

Ricky Joore-Daems

Sinds begin maart werk ik bij Naburen. Graag stel ik me aan jullie voor. Ik ben Ricky Joore-Daems, getrouwd, moeder van drie kinderen. Ik ben Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en heb de afgelopen 10 jaar vooral gewerkt bij oudere mensen thuis, die extra hulp nodig hadden. Ik heb het als een voorrecht ervaren zo dichtbij en intiem te mogen zijn bij deze mensen in een kwetsbaar en vaak ook laatste deel van hun leven. 

In mijn werk zie ik het steeds als een uitdaging om de mens achter zijn beperking echt te ontmoeten. Dit past precies bij mijn motto: ‘Mens-met-de-mens-zijn’. Vanuit vertrouwen sta ik open om te kijken wat er op mijn pad komt. Zo nam ik eind januari afscheid van twee cliënten en had ik even geen werk.  Ik had het voornemen mezelf de tijd te geven en te ontdekken hoe ik verder wilde….en toen kwam Naburen op mijn pad. Ik werd meteen enthousiast van dit concept. 

Ik werk er nog maar kort maar geniet van elke dag dat ik werk. Het mens met de mens zijn, focussen op wat men kan en wil. En wat fantastisch dat we samen als groep bijdragen aan sociaal maatschappelijke projecten. Daar wordt je echt blij van!

Naburen, omdat er zoveel te genieten, te geven en te delen valt! Er is geen woord van gelogen. We maken er iedere keer weer een feestje van met elkaar en we bieden ook een luisterend oor waar nodig. Dat Naburen mag groeien en het concept navolging krijgt! Er zijn zoveel mooie mensen die hier baat bij hebben. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. 

Kenneth Martens
Mijn naam is Kenneth Martens en werk sinds november 2021 bij Naburen. Met veel plezier begeleid ik op donderdag de Boswerf-groep. Een mooie bijkomstigheid: ik leer iedere week weer nieuwe tuin-weetjes van de deelnemers. Naast mijn werkzaamheden voor Naburen werk ik voor mensen met een verstandelijke beperking.
In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen met mijn vriendin, pak ik een terrasje in Wijk bij Duurstede (waar ik woon) en kijk ik graag naar sport. In het weekend ga ik graag whiskyproeverijen of opzoek naar een mooi aanwinst voor mijn collectie.
Hopelijk tot snel op de Boswerf of ergens anders bij Naburen!

Onze gouden vrijwilligers

Naast de betaalde krachten werken we met deze enorm enthousiaste vrijwilligers. 

Tineke Reincke

Ik ben Tineke en ben sinds november 2021 op de donderdagen als vrijwilliger aanwezig bij Naburen. Ik help een deelnemer bij het bereiden van de soep, maar ben ook graag betrokken bij alle deelnemers die op de donderdag aanwezig zijn, dus ben dan ook geregeld elders op het terrein te vinden.

Wat ik leuk vindt aan het werken met Naburen is het kleinschalige, en het samen optrekken met mensen met dementie. De mens centraal zetten in datgene wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, in een ongedwongen sfeer en gezellige omgeving. Op deze manier kunnen mensen met dementie een goede bijdrage leveren aan onze maatschappij. Mij geeft het enorme voldoening en plezier om dit van dichtbij mee te maken en hier een steentje bij te dragen.

Samenwerkingen

Per locatie werken we nauw samen met een contactpersoon van de locatie. De doelstelling is dat de betrokkenheid van Naburen niet alleen van waarde is voor mensen met dementie, maar ook dat Naburen de locatie iets kan bieden.

Adviesraad/ Raad van toezicht

Om ons heen staat de adviesraad met experts op alle facetten rond het starten van een nieuw zorginitiatief. Deze adviesraad zal in de loop van 2022 de vorm krijgen van een Raad van Toezicht. De volgende personen hebben zitting in deze raad:

  • Pieter Klein (Personeel en organisatie)
  • Victor van der Horst (Financiën)

Raad van toezicht leden zijn onbezoldigd.

Kwaliteit

Naburen werkt dagelijks aan het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en aandacht. Om ons hierin scherp te houden, werken we toe het kwaliteitskeurmerk ‘HKZ voor kleine organisaties’.

Samen met deelnemers en medewerkers hebben wij een beleids-kwaliteitsplan gemaakt. In ons kwaliteitsplan lees je meer over de kwaliteit die we nastreven.