Organisatie

Stichting Naburen en Biologisch melkveebedrijf De Bonte Parels realiseren gezamenlijk de gemeenschap ‘Naburen op de Bonte Parels’. Dit is de eerste gemeenschap die gestart wordt. Met deze eerste ervaring, willen we een vergelijkbaar concept opzetten op andere locaties, zodat we meer mensen met dementie een goede dag kunnen bezorgen!

Stichting Naburen

Sarah Verkruijssen is bestuurder van Stichting Naburen en de trekker van dit initiatief. Sarah heeft ruime ervaring in de zorg voor mensen met dementie. Na haar studie Gezondheidswetenschappen, heeft zij zich continu ingezet om de zorg voor mensen met dementie te optimaliseren. Zowel van achter het bureau als in de praktijk als casemanager voor mensen met dementie.

Na vijf jaar als beleidsadviseur veel verschillende projecten te hebben begeleid, bleef haar visie op goede zorgverlening schuren met wat ze in de reguliere verpleeghuiszorg tegenkwam. Daarom heeft ze een netwerk van deskundigen om zich heen verzameld en heeft ze Naburen in het leven geroepen.
Sarah werkt intensief samen met de boer en boerin van De Bonte Parels, Rutger en Christianne Hennipman, op wiens erf de eerste locatie van Naburen zijn thuis vindt.
Voor het project ‘Meer tuin, meer mens’, werken we samen met Ferdinand Verboom van Groendoeners.

De Bonte Parels

Rutger en Christianne Hennipman zijn de eigenaar van biologisch melkveebedrijf ‘De Bonte Parels’ in Westbroek. De afgelopen jaren hebben zij dit bedrijf ontwikkeld tot een gastvrij bedrijf, waarbij ze veel lokale initiatieven huisvesten en bewoners uit omliggende gemeenten betrekken bij hun wijze van voedselproductie. Ze hebben de meerwaarde gezien van het delen en geloven dat het bedrijf, naast het produceren van voedsel, van meer betekenis kan zijn. Ze willen hun bedrijf dan ook graag inzeten om mensen met dementie en anderen van die van betekenis willen zijn, een goede dag te bezorgen.

initiatiefnemers Christianne en Sarah

Adviesraad/ Raad van toezicht

Om ons heen staat de adviesraad met experts op alle facetten rond het starten van een nieuw zorginitiatief. Deze adviesraad zal in de loop van 2021 de vorm krijgen van een Raad van Toezicht. De volgende personen hebben zitting in deze raad:

  • Yvonne Kappers (Zorginhoud)
  • Pieter Klein (Personeel en organisatie)
  • Victor van der Horst (Financiën)

Raad van toezicht leden zijn onbezoldigd.

Kwaliteit

Naburen werkt dagelijks aan het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en aandacht. Om ons hierin scherp te houden, werken we toe naar een kwaliteitskeurmerk.

Samen met deelnemers en medewerkers hebben wij een beleids-kwaliteitsplan gemaakt. In ons kwaliteitsplan lees je meer over de kwaliteit die we nastreven.