Steun ons

Wij zijn als stichting afhankelijk van gelden die we ontvangen voor de levering van zorg aan de deelnemers. Met dit geld kunnen we de basis Naburen draaiende houden, maar voor de organisatie van extra activiteiten gericht op bredere participatie zijn we afhankelijk van giften en subsidies.

Wil je Naburen steunen met een donatie? Een bijdrage kan overgemaakt worden naar NL71 BUNQ 2048 1162 48. Ons fiscaal nummer (RSIN) is 861307914.
Wij zijn je erg dankbaar.

Om de stichting op te bouwen hebben we subsidies ontvangen van de EU, LEADER, Provincie Utrecht, Fonds Nuts Ohra, RCOAK en Stichting Voorzorg Utrecht. Allen enorm veel dank!

ANBI

Stichting Naburen zal vanaf het vierde kwartaal van 2021 door de belastingdienst aangemerkt zijn als Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wij publiceren jaarlijks het jaarverslag op deze website. Het eerste jaarverslag dat we publiceren zal gepubliceerd worden in het eerste kwartaal van 2022.