Informatie voor naasten

Wij vinden het enorm belangrijk om goed samen te werken met naasten van deelnemers. Jij kent de deelnemer immers goed en door goed met jou af te stemmen kunnen we samen zorgen voor een zo prettig mogelijke dag.

Op de volgende manieren betrekken we jou als naaste bij de dag van Naburen:

– Wanneer jouw naaste betrokken raakt bij Naburen stellen we met elkaar een begeleidingsplan op. Hierin beschrijven we op welke dagen je naaste deelneemt, maar ook wat je naaste prettig vindt en wat hij of zij graag zou willen doen. Minimaal eens per jaar evalueren we met jullie beiden de geboden dag en passen we waar nodig het plan aan.

– Ook jij wordt geconfronteerd met de gevolgen van dementie. Om je hierin te begeleiden en om de mogelijkheid te geven anderen te ontmoeten die in een vergelijkbare situatie zitten, nodigen we je periodiek uit op de koffie of voor een wandeling. Er volop ruimte om ervaringen de delen en te sparren.

– Juist de onderlinge relaties zien wij als enorm waardevol. Deze relaties willen we ook stimuleren onder naasten mensen met dementie. Daarom organiseren we verschillende ontspannen momenten, denk aan een zomerfeest en een kerstborrel, om elkaar informeel te ontmoeten. Hierbij worden zowel deelnemers, vrijwilligers, medewerkers als naasten uitgenodigd.

– We willen heel graag op de hoogte blijven van jouw ervaring en tips ter verbetering van het reilen en zeilen binnen de gemeenschap. Vaak komt een vrijwilliger uw naaste ophalen, maar de medewerkers halen ook geregeld mensen op, zodat we goed in contact blijven met elkaar. Wanneer je met iets zit, horen we dit heel graag.